Most Read Articles

Confirmed cardiac output on emergency medical services arrival as confounding by indication: an observational study of prehospital airway management in patients with out-of-hospital cardiac arrest

Atsushi Sakurai, Kosaku Kinoshita, Yukihiro Maeda, Yosuke Homma, Yoshio Tahara, Naohiro Yonemoto, Ken Nagao, Arino Yaguchi, Naoto Morimura, SOS-KANTO 2012 Study Group, Sadaki Inokuchi, Yoshihiro Masui, Kunihisa Miura, Haruhiko Tsutsumi, Kiyotsugu Takuma, Ishihara Atsushi, Minoru Nakano, Hiroshi Tanaka, Keiichi Ikegami, Takao Arai, Nobuya Kitamura, Shigeto Oda, Kenji Kobayashi, Takayuki Suda, Kazuyuki Ono, Ryosuke Furuya, Yuichi Koido, Fumiaki Iwase, Shigeru Kanesaka, Yasusei Okada, Kyoko Unemoto, Tomohito Sadahiro, Masayuki Iyanaga, Asaki Muraoka, Munehiro Hayashi, Shinichi Ishimatsu, Yasufumi Miyake, Hideo Yokokawa, Yasuaki Koyama, Asuka Tsuchiya, Tetsuya Kashiyama, Munetaka Hayashi, Kiyohiro Oshima, Kazuya Kiyota, Yuichi Hamabe, Hiroyuki Yokota, Shingo Hori, Shin Inaba, Tetsuya Sakamoto, Naoshige Harada, Akio Kimura, Masayuki Kanai, Yasuhiro Otomo, Manabu Sugita, Takatoshi Sakurai, Mitsuhide Kitano, Kiyoshi Matsuda, Kotaro Tanaka, Katsunori Yoshihara, Kikuo Yoh, Junichi Suzuki, Hiroshi Toyoda, Kunihiro Mashiko, Naoki Shimizu, Takashi Muguruma, Tadanaga Shimada, Yoshiro Kobe, Tomohisa Shoko, Kazuya Nakanishi, Takashi Shiga, Takefumi Yamamoto, Kazuhiko Sekine, Shinichi Izuka

10.1136/emermed-2018-208107

June 6, 2019